Đèo Khau Phạ – “Cổng trời” dẫn vào xứ sở Tây Bắc Nối giữa hai huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải là một trong Tứ đại đỉnh đèo nguy hiểm nhất của khu vực miền Bắc