ngọn hải đăng Archive

Những ngọn Hải Đăng tuyệt đẹp trên thế giới – p2

Tiếp nối phần một với những ngọn hải đăng tuyệt đẹp trên thế giới. Mời các bạn đến với phần hai với 5 ngọn hải đăng tiếp theo. Bạn nghĩ sao nếu một ngày chúng ta có

Những ngọn Hải Đăng tuyệt đẹp trên thế giới – p1

Với địa điểm xây dựng tuyệt vời, kèm theo những kiến trúc cũng độc đáo không kém mà nhiều ngọn hải đăng ngoài mục đích làm việc chính của mình thì giờ đây còn là địa điểm